Tort z "węgla" z napisem "Gratulujemy obrony polskiego smogu" ustawili aktywiści Greenpeace przed wejściem do Ministerstwa Energii. Happening zorganizowano w związku z wyrokiem TSUE, który orzekł, że Polska złamała dyrektywę dotyczącą norm jakości powietrza.

Aktywiści Greenpeace rozwinęli też transparent z podobizną ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i napisem "minister węgla i smogu".

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

"Wyrok jest dla Polski niekorzystny i nie jest to dziwne, ponieważ polskie władze robią bardzo niewiele w kwestii poprawy jakości powietrza i w kwestii poprawy zdrowia Polek i Polaków, bo to my ostatecznie oddychamy tym powietrzem. To my przez nie chorujemy, to Polacy przedwcześnie umierają" - mówił dziennikarzom pod ME Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Cytował dane Europejskiej Agencji Środowiska, według których co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera przedwcześnie 47 tys. osób. Ponad 60 proc. przedszkoli w Polsce znajduje się w miejscach, w których jakość powietrza nie odpowiada normom - podkreślił.

Józefiak zauważył, że KE zaskarżając Polskę do TSUE wskazała, iż w naszym kraju brakuje chociażby norm jakości węgla. "Dziś tych norm dalej nie ma, mimo że rząd przed rokiem zapowiadał, że te normy wprowadzi (...). W ironiczny sposób gratulujemy ministrowi energii obrony polskiego smogu, bo to właśnie minister energii miał wprowadzić normy jakości paliw" - powiedział.

"Przez jego zaniechania do dziś można legalnie sprzedawać węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe, czyli coś co nie jest węglem, produkt, który bardzo nam szkodzi" - mówił aktywista Greenpeace, dodając, że to właśnie do ministra energii należy kierować pytania, kiedy wprowadzi te przepisy, które realnie mogą poprawić jakość powietrza w Polsce, "naszą jakość życia i nasze zdrowie".

Przypomniał, że już w 2018 r. o normy apelowali do ministra Polacy i kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy podpisali petycję. "Do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi na to najważniejsze pytanie - kiedy zostaną wprowadzone" - podkreślił Józefiak.

Według Ministerstwa Energii pakiet regulacji, obejmujących m.in. normy jakościowe dla węgla do ogrzewania indywidualnego, wejdzie w życie w sześć miesięcy po przyjęciu odpowiedniej ustawy. Resort zakończył prace nad jej projektem w listopadzie 2017 r. Jednak nie trafił jeszcze pod obrady rządu.

Zmiany mają dotyczyć paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Anna Mackiewicz