24,5 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powstanie w 2018 r. w ramach programu "Maluch plus" - zapowiedziało MRPiPS. Według minister Elżbiety Rafalskiej, zapewnienie usług opieki nad małymi dziećmi to warunek zatrzymania w kraju młodych rodzin.

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono samorządowcom promesy na dofinansowanie ws. tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych - w ramach programu "Maluch plus". Środki służą wspieraniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie).

Rafalska przypomniała, że w tym roku na program "Maluch plus" przeznaczono 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż w latach poprzednich. Zwróciła uwagę, że dzięki tym środkom może powstać blisko 25 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, a blisko 56 tys. już istniejących miejsc dostanie dofinansowanie.

"Jeżeli chcemy zatrzymać młode rodziny, młodych ludzi u siebie, proponując im dobre miejsca pracy, musimy również pamiętać o usługach społecznych, usługach, które są adresowane do rodziny, usługach opieki nad małym dzieckiem" - powiedziała szefowa MRPiPS. Dodała, że stworzenie ośrodków opieki w mniejszych gminach przyczyni się do tego, że mieszkający tam rodzice nie będą opuszczać tych regionów i przeprowadzać się do większych aglomeracji.

Rafalska zaznaczyła, że w budowaniu polityki rodzinnej przełomowy był programem "500 plus". "Ale to nie jest koniec. Wspieramy dalej rodzinę z malutkim dzieckiem, które niedawno się urodziło" - przekonywała. Zwróciła uwagę, że dzięki urlopowi macierzyńskiemu, który należy do najdłuższych w Europie, do żłobków nie trafiają już stosunkowo małe dzieci. "To jest najczęściej dziecko, które ma 12 miesięcy lub więcej" - mówiła.

Według niej, polskie żłobki przypominają już bardziej przedszkola. "Są to miejsca przyjazne, nowoczesne, kolorowe. Nie mamy skarg na sprawowaną opiekę" - mówiła.

Rafalska podkreśliła, że w 2015 r. opieką żłobkową było objętych 11,3 proc. polskich dzieci do 3. roku życia. "To w kolejnych latach poprawiało się. W 2017 r. było to już 14,5 proc." - mówiła. Zwróciła uwagę, że niedługo poziom ten powinien osiągnąć 18 proc.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że do niedawna w wielu samorządach nie było żadnej placówki opieki dzieci do lat 3. "Ludzie nie mieli żadnego wyboru. Albo mogli skorzystać z prywatnej opieki, opiekunki, płacąc wysokie gratyfikacje finansowe, albo mogli zrezygnować z pracy i opiekę sprawować osobiście" - powiedziała.

Minister przypomniała, że od nowego roku wprowadzono liczne ułatwienia przy prowadzeniu placówek opieki nad dziećmi do 3 lat. Zwróciła uwagę, że zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci. Żłobki nadal jednak mają obowiązek zapewnienia miejsca do odpoczynku dla dzieci, ale będzie mogło się to odbywać w jednej sali.

Rafalska podkreśliła, że podwyższono też standardy w prowadzeniu placówek. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie wymogu odbywania co dwa lata przez opiekunów szkolenia z pierwszej pomocy. Oprócz tego będzie sprawdzane, czy żaden z pracowników żłobka lub klubu dziecięcego nie figuruje rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.