W środę CIS ogłosiło kandydatury do KRS trójki sędziów: Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza i Teresy Kurcyusz-Furmanik. Jak poinformowano w komunikacie, proces sprawdzania pozostałych zgłoszeń trwa.

Według danych opublikowanych na stronie Sejmu w czwartek Mazur odbył etatową aplikację sądową w latach 1988-89 w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Następnie, w latach 1990-1993 pełnił funkcję asesora, potem sędziego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie; w latach 1994-2003 objął funkcję przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Od marca 2003 do listopada 2004 r. Mazur delegowany był do do Wydziału Cywilnego i Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie; następnie, od listopada 2004 r. był sędzią w Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego sądu.

Sędzia współorganizował ponadto w 1997 r. Konferencję Europejskich Rad Sądowniczych pod patronatem Prezydenta RP.

Reklama

W opinii na temat Mazura prezes częstochowskiego SO Rafał Olszewski podkreślił, że sędzia orzekał w szeregu spraw doniosłych społecznie, m.in. dotyczących "tzw. spółek nomenklaturowych, w których skazani zostali byli: kierownicy wydziałów geodezji, spraw lokalowych, oraz wiceprezydent Częstochowy".

CIS nie zamieścił informacji dot. osób, które zgłosiły poszczególnych sędziów. Jak poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło ich 18.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Kluby PO i Nowoczesnej oświadczyły, że nie będą uczestniczyły we wskazywaniu i wyborze sędziów - członków KRS przez Sejm. Także klub PSL - jeszcze na początku grudnia, podczas debaty sejmowej - wyrażał stanowisko, że nie zgłosi swoich kandydatów do nowej KRS. Kukiz'15 poinformował, że weźmie udział w wyborze sędziów do KRS, jednak nie wskaże własnych kandydatów; na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

W styczniu KRS zaapelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków KRS. Według Rady, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu. (PAP)

autor: Marceli Sommer