Zakupujemy pałac Lubomirskich w Lublinie na potrzeby przyszłego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - powiedział minister kultury Piotr Gliński. MKiDN przekazało na ten cel dotację w wysokości 10 mln 985 tys. zł.

Pałac Lubomirskich w Lublinie był dotychczas własnością Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Minister kultury przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie dotację celową w wysokości 10 mln 985 tys. zł z przeznaczeniem na zakup tej nieruchomości.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, który będzie oddziałem Muzeum Lubelskiego, ma upamiętniać, badać i popularyzować dorobek pokoleń Polaków zamieszkujących - pośród innych narodów - ziemie wschodnie dawnej RP, ze szczególnym uwzględnieniem historii tych ziem w czasie istnienia I Rzeczypospolitej.

Zabytkowy budynek w centrum Lublina Lubomirscy przejęli w 1683 r. Pałac kilkakrotnie był przebudowywany i zmieniał właścicieli - wygląd współczesny zawdzięcza przebudowie z 1829 r. Obecnie w pałacu Lubomirskich mieści się Wydział Politologii UMCS.