Blisko 70 spraw z wnioskami o ukaranie aktywistów protestujących w związku z wycinkami w Puszczy Białowieskiej, ale i osób, które złamały obowiązujące tam zakazy, zarejestrowanych jest w sądzie w Hajnówce - wynika z informacji PAP ze źródeł sądowych.

Wnioski do sądu kieruje policja i straż leśna. Większość spraw wciąż oczekuje na rozpoznanie.

Jak wynika z informacji biura prasowego Sądu Okręgowego w Białymstoku, zarzuty stawiane są obwinionym osobom w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

Chodzi m.in. o zarzut zakłócania spokoju i porządku publicznego, tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej. Niektórzy obwinieni odpowiadają za to, że - wbrew żądaniu osoby uprawnionej - nie opuściły lasu, inni - za wjeżdżanie pojazdami bez zgody właściciela lub posiadacza lasu.

Policja z Hajnówki skierowała dotąd do sądu 114 wniosków o ukaranie - poinformowała PAP we wtorek oficer prasowy hajnowskiej komendy powiatowej policji Irena Kuptel. Dodała, że policja wciąż wyjaśnia sprawy dotyczące ponad 20 osób.

W blisko 70 sprawach zarejestrowanych w sądzie w tym mieście pojawia się blisko 160 obwinionych; niektóre osoby, które brały udział w kilku blokadach czy innych akcjach sprzeciwu wobec wycinki, występują w kilku sprawach.

Jak dotąd, zakończył się nieprawomocnie jeden proces. Pod koniec listopada hajnowski sąd uznał siedmioro aktywistów, którzy w czerwcu blokowali ciężkie maszyny do wycinki drzew, za winnych zakłócenia spokoju i porządku publicznego, ale jednocześnie odstąpił od wymierzenia im kary.

Bliski zakończenia jest proces kolejnych dziesięciu osób, również obwinionych o zakłócanie spokoju i porządku publicznego; niewykluczone, iż jeszcze w grudniu zapadnie wyrok.

Jak wynika z informacji PAP, w kilku innych sprawach zapadły wyroki w trybie nakazowym, a sąd wobec obwinionych zasądzał grzywny, w kwotach od stu do kilkuset złotych.

Od takich wyroków można złożyć sprzeciw i wniosek o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych i - jak wynika z informacji PAP od adwokatów reprezentujących aktywistów w sprawach sądowych - większość obwinionych takie sprzeciwy składa.