We wnioskach ministra sprawiedliwości o powołanie asesorów występują braki o istotnym charakterze - mówił w czwartek na konferencji zastępca rzecznika KRS sędzia Sławomir Pałka. Jak dodał, najwięcej dotyczyło niewykazania stanu zdrowia kandydatów.

Pałka podkreślił, że konstytucyjnym zadaniem KRS w odniesieniu do asesorów jest dbałość o to, żeby sądy były niezależne, a sędziowie niezawiśli. Jak podkreślił przepisy prawa precyzują, kto może być powołany na asesora sądowego.

Wśród kryteriów, zgodnie z którymi można zostać asesorem sądowym Pałka wymienił: polskie obywatelstwo, korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, ukończenie wyższych studiów prawniczych, bycie zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego, ukończenie aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i złożenie egzaminu sędziowskiego.

Jak zaznaczył, minister sprawiedliwości przed wręczeniem nominacji asesorskich powinien wszystkie te kryteria w odniesieniu do kandydata sprawdzić, a KRS musi je następnie zweryfikować.

"My przy analizie wniosków pana ministra stwierdziliśmy, że we wszystkich sprawach występują braki i to braki o istotnym charakterze" - podkreślił.

"Największa grupa braków to były kwestie niewykazania stanu zdrowia kandydata i co ważne przepisy dosyć ściśle regulują, to w jaki sposób stan zdrowia asesora, sędziego jest stwierdzany" - dodał Pałka.

W poniedziałek wieczorem rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek poinformował, że Rada postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. "Wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw" - zaznaczył. Dodał, że jest to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych.

Chodzi o absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września br. odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości. Zgodnie z uchwaloną 11 maja br. nowelą kilku ustaw minister sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora na czas nieokreślony. KRS ma natomiast prawo do sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi obowiązków sędziego.