Walka z wykluczeniem energetycznym, egzekucja nowych przepisów środowiskowych, edukacja ekologiczna oraz inwestycje – to główne elementy nowej, wieloaspektowej strategii walki ze smogiem, opracowywanej przez samorząd Katowic.

Ma ona uwzględniać wprowadzone już - lub przygotowywane na szczeblu m.in. regionalnym i krajowym - zmiany prawne w tym zakresie, a także inne nowe okoliczności.

Jednym z elementów strategii ma być walka z wykluczeniem energetycznym – miasto oszacowało, że wprowadzenie uchwały antysmogowej w woj. śląskim oraz obserwowane wzrosty cen węgla spowodują tej zimy kłopoty finansowe dla co najmniej 1,5 tys. najbiedniejszych katowickich rodzin.

Strategia, której pierwsze elementy mają być przedstawione w najbliższym czasie, będzie efektem wielomiesięcznej pracy zespołu kierowanego przez wiceprezydenta Katowic Mariusza Skibę oraz wydział kształtowania środowiska urzędu miasta. Katowiccy samorządowcy uznali za potrzebne specjalne przygotowanie się do obecnego sezonu grzewczego - wobec zmiany wielu niezależnych od nich czynników.

„Uchwała antysmogowa sejmiku to niewątpliwie bardzo ważny krok w walce ze smogiem. Podobnie jak realizacja deklaracji Polskiej Grupy Górniczej o wycofaniu mułów i flotokoncentratów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego oraz ministerialne rozporządzenie dotyczące kotłów. Duże nadzieje wiążemy także z opracowywanym przez rząd projektem ogólnopolskich przepisów dotyczących norm jakości paliw” - powiedział PAP prezydent Katowic Marcin Krupa.

„Powyższe punkty powodują, że ten sezon grzewczy, szukając analogii trochę sportowej, będzie rozgrywany w wielu elementach według nowych zasad. Niestety nie zmieni się najważniejsza sprawa – dotychczas na poziomie wojewódzkim czy ogólnokrajowym nie znalazły się duże pieniądze niezbędne do zmiany sposobów ogrzewania w budynkach mieszkaniowych” - przypomniał Krupa.

Zaakcentował, że potrzeby w tym zakresie są olbrzymie – w samych Katowicach oszacowano je na ok. 1 mld zł, a w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - może to być nawet 7 mld zł. „Nie mając tych środków, musimy wykorzystać do maksimum nowe okoliczności” - wskazał Krupa, zastrzegając, że strategia powstaje w ścisłym odniesieniu m.in. do przyszłorocznego budżetu miasta, nad którym prace jeszcze trwają.

Głównymi elementami planowanych w strategii działań mają być: walka z wykluczeniem energetycznym (koordynowana przez wydział polityki społecznej magistratu), egzekucja wprowadzenia zapisów uchwały sejmiku (kwestia leży po stronie Straży Miejskiej), edukacja ekologiczna (założenia przygotowuje wydział kształtowania środowiska) oraz inwestycje w zasobach gminnych i niegminnych (liderami są tu odpowiednio Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydział polityki społecznej).

Pierwszy komunikat, będący efektem pracy zespołu, ma dotyczyć działań zaradczych wobec spodziewanych w najbliższych miesiącach kłopotów finansowych dla co najmniej 1,5 tys. najbiedniejszych rodzin w mieście. Ich kontekstem są następstwa regionalnej uchwały antysmogowej (zakazującej m.in. stosowania paliw stałych najgorszej jakości) oraz wzrostów cen węgla.

Według wcześniejszych informacji miasto pracowało też m.in. nad usprawnieniem i ujednoliceniem zasad działania strażników miejskich kierowanych do kontroli pieców pod kątem spalania niedozwolonych paliw czy odpadów. Pod kątem spalania odpadów w ub. roku katowicka straż miejska przeprowadziła 3,4 tys. kontroli; nałożyła przy tym 540 mandatów – teraz dojdzie do tego egzekucja uchwały antysmogowej.

Jednocześnie już od kilku sezonów miasto prowadzi działania edukacyjne – cykle spotkań z mieszkańcami nt. możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i dofinansowania wymiany źródeł ciepła czy też pikniki dla mieszkańców pod hasłem „Ekoodpowiedzialni” czy „Dni Energii”.

W tym roku - według wcześniejszych danych - Katowice planowały dofinansować wymianę prawie 800 pieców oraz montaż prawie 130 instalacji odnawialnych źródeł energii. Kwota dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania może w Katowicach sięgnąć 10 tys. zł.

Wiosną ub. roku prezydent Katowic zapowiedział realizację 10-letniego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W latach 2018-2027 co roku po 5 mln zł miało być przeznaczane na dotacje do zmiany ogrzewania dla mieszkańców i innych podmiotów, a kolejne 5 mln zł – na likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych gminy. Ostatnio, wraz ze zmianą przepisów i innych okoliczności, miasto analizowało możliwości rozszerzenia tych planów.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz