Po czwartkowym przetargu zamiany MF ma sfinansowane 86 proc. potrzeb pożyczkowych na 2017 rok i 9 proc. na 2018 rok - poinformował resort w komunikacie.

"Po dzisiejszym (5 października) przetargu zamiany stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych (szacowanych na podstawie przewidywanego wykonania z projektu ustawy budżetowej na 2018 r.) wynosi 86 proc." - napisano.

"Na przetargu odkupywane były obligacje o terminach wykupu przypadających w 2018 r., w związku z tym stanowił on element prefinansowania potrzeb przyszłorocznych. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych 2018 roku wynosi obecnie 9 proc." - dodano.

Na czwartkowym przetargu zamiany MF odkupiło obligacje WZ0118 / PS0418 / PS0718 / OK1018 łącznie za 6.613,310 mln zł, a sprzedało obligacje OK0419 / WZ1122 / PS0123 / WZ0126 / DS0727 za 6.825,739 mln zł.