Bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe bez zmian. Bank utrzymał stopę procentową na rekordowo niskim poziomie, minus 0,75 proc. - podał bank w komunikacie.

Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal -1,25 proc. do -0,25 proc.

Analitycy oceniali, że bank nie zmieni stóp procentowych.

Bank kolejny raz zapewnił, że pozostanie aktywny na rynku finansowym, jeśli wystąpi taka konieczność. Dodał, że znaczące zawyżenie kursu franka zostało zredukowane, ale sytuacja na rynku walutowym jest nadal krucha.

SNB podał, że będzie monitorować sytuację na rynku nieruchomości, gdzie utrzymuje się nierównowaga.

Bank prognozuje, że w 2017 r. PKB Szwajcarii wzrośnie nieco poniżej 1 proc., podczas gdy w poprzednim szacunku wskazywał na wzrost o 1,5 proc.

Bank zniósł minimalny kurs wymiany franka podczas posiedzenia w styczniu 2015 r. Wcześniej - od 2011 do 2015 r. utrzymywał go wobec euro na poziomie 1,20. (PAP Biznes)