"W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw wszystkich badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury" - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Wyjaśniono, że wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w sierpniu na poziomie wyższym niż przed rokiem (od dziewięciu miesięcy jego wartości wynoszą powyżej średniej długookresowej) i nieznacznie wyższym od notowanego przed miesiącem.

"Te wyniki dobrze wróżą gospodarce. Gospodarka pokazuje swoją siłę, ale istotne jest, żeby sukces nie oślepiał, żeby zwrócić uwagę na nowe rynki i inwestowanie" - podkreśliła rozmówczyni PAP. Dodała, że na razie jest popyt, ale zawsze trzeba dbać o nowe rynki.

Zdaniem ekonomistki istotne jest bardzo dokładne monitorowanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, które są już wysokie. "To też wróży, że jeżeli oczekiwania, co do popytu są korzystne to można się spodziewać, że przedsiębiorstwa będą musiały inwestować; przy takim niedużym poziomie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych zaczną się pewnie rozglądać za inwestycjami. I oby tak się stało, bo na razie słabym punktem w rozwoju polskiej gospodarki są właśnie inwestycje, zwłaszcza inwestycje w sektorze prywatnym" - powiedziała.

W ocenie prof. Mączyńskiej-Ziemackiej polska gospodarka już dawno nie osiągała tak korzystnych wyników w ujęciu dynamicznym. "To pokazuje korzystne zmiany" - wskazała.

Dodała, że jeśli na to nałożymy to, co sygnalizuje Ministerstwo Finansów, że w budżecie państwa mamy nadwyżkę budżetową za pierwsze półrocze i "wiele wskazuje na to, że do końca roku też ta nadwyżka się utrzyma, to świadczy o sile gospodarki".

Ekspertka podkreśliła, że prognozy są bardzo dobre i dla gospodarki, i dla obywateli. "Wszystkie przedsiębiorstwa sygnalizują zwiększanie zatrudnienia" - zauważyła.

"Koniunktura się poprawia we wszystkich branżach, oczekiwania są pozytywne, jeżeli chodzi o krajowe przedsiębiorstwa. Jedyny przemysł, w jakim się +pokazują gorsze wskaźniki+ to przemysł odzieżowy, ale on nie decyduje o sile całej gospodarki" podkreśliła szefowa PTE. (PAP)

autor: Magdalena Jarco