Resort spraw wewnętrznych i administracji uruchomił elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub obrót bronią i materiałami wybuchowymi. Obecnie w bazie znajduje się ponad 1,5 tys. podmiotów - poinformowało w środę MSWiA.

Do działającego od 1 sierpnia rejestru wpisano wszystkie polskie podmioty, które mają ważną lub cofniętą koncesję. Dane są zaprezentowane w skrótowy sposób, a dzięki wyszukiwarce można odnaleźć danego przedsiębiorcę według różnych kategorii, m.in. numeru koncesji, nazwy przedsiębiorstwa czy jego adresu.

"Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana. Będzie ona przydatna przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w tej gałęzi przemysłu, ale zawarte w niej informacje będą dostępne dla wszystkich obywateli" - poinformowało MSWiA.

"Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej na wytwarzanie i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym" znajduje się na stronie - https://bip.mswia.gov.pl/bip/form/159,Rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje-na-wykonywanie-dzialalnosci-gospo.html. (PAP)