Unijna komisarz ds. konsumenckich Vera Jourova, która przedstawiła raport, podkreśliła, że zaufanie wobec zakupów dokonywanych online znacząco wzrasta. W przypadku zakupów dokonywanych w tym samym kraju jest to wzrost o 12,4 punktów procentowych, natomiast w przypadku zakupów za granicą – o 21,1 punktów w skali roku.

Wzrost ten nie przekłada się jednak na proporcjonalny odzew ze strony sprzedających. Spora część portali internetowych nadal woli unikać transakcji międzynarodowych z powodu – jak donosi raport – zwiększonego ryzyka oszustw, trudności z wyegzekwowaniem zapłaty, a także różnic w przepisach podatkowych, prawa handlowego i praw ochrony konsumentów w poszczególnych krajach.

“Moim priorytetem jest zwiększenie zaufania klientów i małych firm sprzedaży detalicznej wobec jednolitego rynku cyfrowego – powiedziała komisarz Jourova. Klienci czują się obecnie pewniej, dokonując zakupów online. Udostępniliśmy im szybkie procedury zwrotu pieniędzy, jeśli coś poszło nie tak, nawet wówczas, gdy kupili coś w innym kraju. Teraz stoi przed nami wyzwanie, by zachęcić więcej firm, żeby odpowiedziały na to rosnące zapotrzebowanie”.

Reklama

13 proc. kupujących badanych na potrzeby raportu przyznało, że spotkało się z odmową przyjęcia zapłaty przez zagraniczny portal, a 10 proc. z odmową wysyłki do swojego kraju. Mniej niż połowa firm (40 proc.) rozważa prowadzenie w przyszłym roku sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mimo tych trudności zaufanie do handlu internetowego w krajach UE wzrasta. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba kupujących w sieci zwiększyła się niemal dwukrotnie, z 29,7 proc. w 2007 r. do 55 proc. w 2017 r.

Jak wynika z raportu, w całej Unii widać również wyraźną poprawę ogólnej sytuacji konsumentów, głównie dzięki podniesieniu się wskaźników wiedzy i zaufania. Konsumenci w UE coraz lepiej znają swoje prawa, mają też coraz silniejsze poczucie, że ich prawa są w coraz większym stopniu respektowane przez firmy i coraz lepiej chronione zarówno przez odpowiednie władze, jak i organizacje pozarządowe.

Poprawił się również wskaźnik przestrzegania praw konsumentów przez same firmy. Wciąż jednak widać wyraźne różnice w sytuacji konsumentów w różnych częściach Unii Europejskiej. Zdecydowanie najlepsze warunki mają konsumenci w krajach zachodniej i północnej części UE, gorsze – w krajach na wschodzie i południu.

Przedstawiony przez komisarz Jourovą raport, noszący oficjalną nazwę „Tablica wyników sytuacji konsumentów”, publikowany jest co roku. Monitoruje kwestie konsumenckie w Europie w trzech obszarach: wiedzy i zaufania, zgodności z przepisami i egzekwowania oraz skarg i rozwiązywania kwestii spornych, biorąc pod uwagę również kwestie rozwoju rynku internetowego oraz postępy we wdrażaniu unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)