Działki przy dawnej ul. Twardej 8 i 10 wciąż pozostają w zasobie miasta, rzeczywistych spadkobierców poszukiwano m.in. w Brazylii i Szanghaju - podał w czwartek stołeczny ratusz i zaprezentował kalendarium tej sprawy. Zajmuje się nią tego dnia komisja weryfikacyjna.
Reklama

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych ratusz miał wątpliwości co do tego, że wszyscy spadkobiercy zostali uwzględnieniu.

"Miasto wykonało olbrzymią pracę kontaktując się z takimi miejscami jak Szanghaj, Brazylia, USA czy Kanada. I finalnie udało nam się zidentyfikować to, że rzeczywiście nie wszyscy spadkobiercy byli uwzględnieni w postępowaniu. To było podstawą do tego aby wszcząć postępowanie mające na celu unieważnienie podjętych decyzji" - powiedział Milczarczyk.

Podkreślił, że dzięki temu ta nieruchomość przy ul. Twardej nigdy nie trafiła w ręce osób, które otrzymały decyzję zwrotową. "Nie było podpisania aktu notarialnego" - podkreślił.

W informacji do mediów stołeczny ratusz przedstawił szczegółowe kalendarium postępowania zwrotowego nieruchomości przy ul. Twardej, w tym poszukiwaniu wszystkich spadkobierców.

Wynika z niej, że decyzją z 2010 r. minister finansów stwierdził przejście na rzecz Skarbu Państwa własności udziału 1/8 części nieruchomości położonych przy ul. Twardej 8, za utratę których na mocy postanowień układu miedzy rządami USA i PRL przyznano odszkodowanie Marvinowi H. Newtonowi.

25 czerwca 2014r. prezydent Warszawy orzekł o ustanowieniu na lat 99 prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1822/10759 części do zabudowanego gruntu przy ul. Twardej 8/12 na rzecz: Macieja M. w udziale wynoszącym 1594/10759 części gruntu i Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 228/10759 części gruntu.

W stosunku do nieruchomości przy ul. Twardej 10 Ministerstwo Finansów w piśmie z grudnia 2007 r. stwierdziło, że z dokumentacji nie wynika, żeby właściciele nieruchomości ubiegali się o odszkodowanie - jak również, żeby przyznano im odszkodowanie z tytułu umów indemnizacyjnych.

Prezydent Warszawy w lipcu 2014 r. orzekł o ustanowieniu (na 99 lat) prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 3519/10759 części do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Twardej 8/12 na rzecz Macieja M.

W październiku 2015 r. Biuro Prawne ratusza zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypłaconym Marvinowi Henry Newton przez Stany Zjednoczone odszkodowaniem,.

4 marca 2016 r. wpłynęły za pośrednictwem Ministerstwa Finansów dokumenty z USA dotyczące wypłaty odszkodowania na rzecz Marvina Henry Newton. Pierwszy raz pojawiła się oficjalna informacja w dokumentach otrzymanych za pośrednictwem polskich urzędów, iż Marvin Henry Newton posiadał braci: Stanisława, który wyemigrował do Brazylii oraz Maksymiliana, który zginął w czasie wojny.

3 marca 2016 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że za nieruchomość przy ul. Twardej 10 nie przyznano odszkodowania w ramach umów indemnizacyjnych.

5 września 2016 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zastępca dyrektora Biura Prawnego Damian Poznański złożył ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie w postaci posłużenia się w toku postępowania sądowego o zniesienie praw i roszczeń opiniami rzeczoznawców majątkowych zawierającymi "fałsz intelektualny".

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem z 23 czerwca 2017 r. z urzędu wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia na lat 99 prawa użytkowania wieczystego, wstrzymał wykonanie decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 29 lipca 2014 r. oraz zawiesił postępowanie dot. Twardej w związku rozpoczęciem prac komisji weryfikacyjnej.