W ubiegłym roku emigranci zarejestrowali w urzędach stanu cywilnego ponad 59 tys. dzieci, które przyszły na świat poza naszym krajem. To aż o 38 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z danych GUS.Z danych GUS wynika także, że od 2009 r., gdy zaczęto zbierać takie informacje, emigranci zarejestrowali już ponad 314 tys. dzieci urodzonych poza naszym krajem.
Statystyka ta nie odzwierciedla jednak w pełni liczby polskich dzieci, które przyszły na świat za granicą. W rzeczywistości jest ich więcej, ponieważ emigranci mogą, ale nie muszą zgłosić swoje potomstwo do ewidencji w naszych urzędach stanu cywilnego. Statystyka zakłócona jest także tym, że w rocznych danych uwzględnia się nie tylko potomstwo urodzone w danym roku, ale też w latach wcześniejszych, począwszy od 2004 r.