O tym, jak śpiewać polski hymn bez błędów i prawidłowo rozumieć jego przesłanie, przypomina w swoim poradniku MSWiA. "Śpiewając słowa +Jeszcze Polska nie zginęła+ mamy powody do dumy" - podkreśla szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

"Pamiętamy o naszych bohaterskich przodkach, manifestujemy jedność i przywiązanie do tradycji, wierzymy w przyszłość następnych pokoleń Polaków, wyrażamy nasze uczucia. W chwilach wzruszenia, tuż przed sportową walką, albo gdy Polacy zdobywają najwyższe miejsca na podium, śpiewamy tak, by Hymn Polski usłyszał cały świat" - napisał we wstępie do publikacji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Autorami poradnika "Hymn Polski", który w formie ilustrowanej broszury opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, są dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Przemysław Rey oraz kustosz placówki Małgorzata Gańska.

W publikacji przypomniano historię Legionów Polskich, które powołano do życia w styczniu 1797 roku we Włoszech, nadając im status armii pomocniczej wojsk republiki Cispadańskiej. Dowództwo powierzono generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, który w połowie lipca 1797 roku zwrócił się do Józefa Wybickiego o napisanie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Jej pierwsze wykonanie odbyło się 20 lipca na rynku w Reggio nell’Emillia, gdzie stacjonowały polskie oddziały. Działania Wybickiego i Dąbrowskiego doprowadziły do wybuchu powstania wielkopolskiego w 1806 roku i utworzenia w 1807 roku Księstwa Warszawskiego - pierwszej namiastki niepodległości od 1795 roku.

W broszurze przytoczono historię, jak "Pieśń Legionów", początkowo będąca pieśnią wojskową zyskała rangę hymnu państwowego; pod koniec sierpnia 1797 roku gen. Jan Henryk Dąbrowski pisał w liście do Wybickiego, że żołnierze Legionów często nucą właśnie tę melodię.

Autorzy poradnika zawarli w nim również szczegółową analizę poszczególnych zwrotek "Mazurka" oraz zarysowali tło historyczne, którego znajomość jest konieczna, by prawidłowo zrozumieć słowa hymnu, m.in. konsekwencje ostatniego rozbioru Polski czy wezwanie skierowane do Dąbrowskiego, aby z polskimi żołnierzami wyruszył z Włoch do Polski, by walczyć o jej niepodległość.

Autorzy w publikacji przybliżają również historię powstawania kolejnych wersji obecnego hymnu, m.in. wersji warszawskiej, powstałej ok. 1798 r. W poradniku znalazły się historyczne ciekawostki m.in. o tym, że choć w czasie II wojny światowej "Mazurek Dąbrowskiego" był pieśnią zakazaną, powstańcy warszawscy śpiewali go w czasie walk.

W broszurze znalazł się również opis podstawowych błędów, popełnianych przy wykonywaniu najwyżej rangą pieśni państwowej, wynikających m.in. z niewłaściwego zapisu nazwiska Stefana Czarnieckiego, a także zapis nutowy "Mazurka" oraz opis podstawowych zasad, które powinny towarzyszyć przy jego wykonywaniu, takich jak m.in. zachowanie powagi i spokoju, odpowiedniej postawy oraz stroju i oddanie hołdu poprzez pochylenie sztandaru.

Przypomniano także, że służby podległe MSWiA takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu i Siły Zbrojne RP również obowiązują określone zasady przy wykonywaniu hymnu. W publikacji zawarto sugestię, że powinno odśpiewywać się go w całości zawsze wtedy, gdy pozwalają na to okoliczności.

W poradniku znalazł się również test wiedzy na temat "Mazurka", w którym można sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat hymnu narodowego.

Broszura dostępna jest pod adresem: https://mswia.gov.pl/download/1/31063/broszuraHymn.pdf. (PAP)