Premier Beata Szydło przesłała w środę list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska wskazujący na potrzebę "silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE" - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak podał na stronie internetowej resort cyfryzacji, sygnatariuszami listu premier Szydło są premierzy 16 państw: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

W liście czytamy m.in. że mimo, iż agenda cyfrowa składa się z wielu odrębnych inicjatyw, które mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, powinniśmy być świadomi, że skumulowany efekt jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i samej Unii jako projektu politycznego. Większe zaangażowanie Rady Europejskiej w dyskusję nad DSM (strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego - PAP) miałoby też, ze względu na wysoki poziom polityczny, znaczenie porządkujące na rzecz większej spójności wdrażania Strategii, zarówno po stronie KE, jak i Rady UE.

Kontekstem listu, jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, jest dalsza praca nad opublikowaną w 2015 roku Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ogłoszony w maju tego roku przegląd tej strategii jest, zdaniem sygnatariuszy listu, dobrą okazją do oceny jej dotychczasowych wyników i zastanowienia się nad sposobami zwiększenia tempa prac poprzez nadanie jej należytego miejsca w politycznej agendzie członków UE.

"Dzięki ciągłemu rozwojowi i rozszerzaniu jednolity rynek usunął szereg barier, umożliwiając jeszcze ściślejszą współpracę oraz uwalniając nowy potencjał i tworząc nowe możliwości. Mając na uwadze ciągłą transformację cyfrową, udało nam się w samą porę podjąć szereg decyzji, by wzmocnić jednolity rynek w nowej erze cyfrowej. Kontynuowaliśmy nasze wysiłki, by usunąć bariery w ramach Unii Europejskiej, czy to w postaci rezygnacji z opłat roamingowych – co jest najświeższym przykładem – czy to w postaci transgranicznego przenoszenia treści cyfrowych" - czytamy w liście.

Jak wskazało Ministerstwo Cyfryzacji, list jest efektem prawie dwumiesięcznej pracy zespołów wiceministra resortu cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego w Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztofa Szuberta oraz wiceministra resortu spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego, którzy przygotowali tekst z zamiarem przekazania go adresatowi przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

"Rada Europejska, która poprzez przyjmowane konkluzje może wskazywać kierunek działania wszystkim instytucjom i państwom UE, powinna regularnie zajmować się kwestiami cyfrowymi tak, aby proces implementacji Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego przebiegał jak najsprawniej. Okazało się, że ponad połowa członków UE podziela nasz pogląd w tej sprawie. Zadaniem listu jest też promocja i utrwalenie pozytywnego przekazu wokół agendy cyfrowej UE, która naszym zdaniem ma szczególny potencjał integrujący Unię pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym" – wyjaśnił, cytowany na stronie internetowej MC, minister Krzysztof Szubert.

W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby zakończyć budowę Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie jak najszybciej - podkreślono na stronie MC. Jak wyjaśniono, można to osiągnąć poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach EU i podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa. "Uświadomienie wagi spraw cyfrowych wszystkim szefom rządów i głowom państw UE jest niezwykle ważne, ponieważ w pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza szereg korzyści dla obywateli UE, ale również dla firm unijnych, a także dla samej UE i jej miejsca w globalnym ekosystemie gospodarczym i politycznym".