Fundacja Pro – Prawo do życia złożyła do sądów administracyjnych skargi na pięć szpitali, które nie udzieliły jej informacji o liczbie dokonywanych aborcji. Zdaniem fundacji takie dane są informacją publiczną i szpitale są zobowiązane do ich przekazania.

Fundacja Pro – Prawo do życia poinformowała w środę o złożeniu do sądów administracyjnych skargi na pięć szpitali, które nie udzieliły informacji na temat liczby dokonywanych aborcji. Fundacja zapowiedziała też kroki prawne przeciwko kolejnym placówkom, "które uchylają się od podania informacji o ilości abortowanych dzieci".

W ramach akcji "Szpitale bez aborterów" Fundacja Pro – Prawo do życia wysłała do większości szpitali w Polsce wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej, w których domaga się podania danych na temat liczby wykonywanych aborcji. Część szpitali nie odpowiedziała jednak na te wnioski.

"W sytuacji całkowitej bierności tych szpitali, Fundacja wniosła do sądów administracyjnych skargi na ich bezczynność. Do tej pory do odpowiednich organów trafiły skargi na: Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach oraz Szpitale Tczewskie SA" - informuje fundacja.

Zdaniem fundacji liczba wykonanych aborcji jest informacją publiczną i szpitale są zobowiązane jej przekazania. Fundacja oceniła, że takie dane "stanowią w świetle prawa ogólne, niezindywidualizowane dane na temat liczby i charakteru zabiegów medycznych finansowanych ze środków publicznych i w ramach wykonywania zadań publicznych".

Ministerstwo Zdrowia w piśmie przesłanym PAP na początku czerwca zwracało uwagę, że dane na temat przeprowadzanych w Polsce zabiegów przerwania ciąży są gromadzone w oparciu o sprawozdania opracowywane w związku z realizacją Programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Dane te nie obrazują liczby zabiegów przerwania ciąży w podziale na poszczególne szpitale, ponieważ zgodnie z ustawą o statystyce publicznej "dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie, nie mogą być one publikowane ani udostępniane". Mogą one być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. "Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna) pod rygorem odpowiedzialności karnej" - dodało MZ.

Resort przypomniał też, że wszystkie szpitale, które podpisały kontrakt z NFZ, mają obowiązek udzielania przewidzianych świadczeń "w pełnym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem", w tym zabiegów przerywania ciąży.

Fundacja Pro - Prawo do życia od lat walczy o wprowadzenie zakazu aborcji; m.in. z jej inicjatywy kierowane były do Sejmu projekty zaostrzające obowiązujące przepisy. Obecnie w ramach kampanii "Szpitale bez aborterów" działacze fundacji organizują pikiety pod szpitalami, w których dokonuje się aborcji. Wykupują również billboardy i mobilne lawety, na których umieszczają informacje o szpitalach wykonujących aborcję.