Lasy Państwowe oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) podpisały porozumienie, na podstawie którego będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów przewożących drewno oraz legalność towaru - poinformowała w środę ITD.

Porozumienie zostało podpisane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

"To porozumienie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w transporcie drewna. Będziemy sprawdzali, czy ładunek drewna jest właściwie zabezpieczony na pojazdach, czy pojazdy są we właściwym stanie technicznym. Będziemy sprawdzali normatywność pojazdów, czy nie są przeładowane, gdyż zdarzają się przypadki, że pojazdy przewożące drewno są zbyt ciężkie" - wyjaśnił cytowany w komunikacie szef ITD Alvin Gajadhur.

Podkreślił, że pojazd, który przewozi zbyt dużo ładunku, stwarza większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; przyczynia się też do degradacji dróg.

Inspekcja wyjaśniła, że głównym celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych akcji leśników i inspektorów, a także wymiana informacji nt. kontrolowanych pojazdów w zakresie legalności przewożonego drewna.

Szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski dodał, że w województwach mają powstać punkty kontrolne, gdzie funkcjonariusze ITD i strażnicy leśni będą kontrolować dokumentację przewożonego drewna i czy jest ona zgodna ze stanem faktycznym.

Inspekcja poinformowała, że zadaniem inspektorów transportu drogowego będzie m.in. poszerzenie wiedzy pracowników LP z zakresu: dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków, w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna. Z kolei pracownicy Lasów będą szkolić inspektorów w zakresie sposobów rozpoznawania rodzajów drewna, cechowania i znakowania go, a także metod określania objętości i masy przewożonego drewna.