Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, ułatwiająca dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz przewidująca, że pigułki "dzień po" będą sprzedawane na receptę - znajduje się w porządku rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senatu.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada, że na receptę będą wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne, także pigułki ellaOne (tzw. pigułki "dzień po"), które od 2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza. Zapis ten krytykowali w czasie prac sejmowych posłowie opozycji opowiadając się za zachowaniem obecnych rozwiązań w zakresie dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Wskazywali, że projekt ogranicza prawa kobiet w Polsce.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Chodzi o sytuacje gdy u ciężko chorego pacjenta wyczerpano już wszystkie możliwe dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie nowej terapii jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Na nowelizacji mają skorzystać m.in. osoby cierpiące na choroby rzadkie, np. na rdzeniowy zanik mięśni, chorobę Fabry’ego lub chorobę Niemanna-Picka.

Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta i uzasadnione wskazaniami medycznymi. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu w Polsce i dostępny na rynku. Jeśli lek nie został jeszcze zarejestrowany i jest np. w fazie badań klinicznych, jego zakup nie będzie finansowany przez NFZ. Resort zdrowia wyjaśniał, że refundowane mogą być tylko te terapie, których skuteczność została potwierdzona.

Senat podczas dwudniowego posiedzenia zajmie się także nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, która zakłada, że celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych.

W marcu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że celnicy mają węższe uprawnienia emerytalne niż pogranicznicy mimo wielu cech wspólnych tych służb. Chodzi m.in. o pełną dyspozycyjność oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i w trudnych warunkach. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat (od października będzie to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Sejm zaproponował, aby - co do zasady - emerytura przysługiwała celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby.

Obecnie prawo do emerytur mundurowych przysługuje żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom 10 formacji mundurowych - policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW.

W porządku obrad jest też nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, która zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia ropy i gazu z dna morza m.in. poprzez m.in. wprowadzenie nowych mechanizmów reagowania w przypadku awarii.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Nowela wprowadza zmiany umożliwiające przekazywanie środków z budżetu państwa na "wyprzedzające" finansowanie w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostek samorządowych i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze lub leśne.

Senatorowie zajmą się też senackim projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który doprecyzowuje przepisy o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

Senatorowie wysłuchają informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. (PAP)