Zgodnie z informacją MF w ramach obsługi zagranicznego zadłużenia skarbu państwa w kwietniu 2017 r. dokonano spłaty kapitału o równowartości 252,9 mln euro (1 mld 72,4 mln zł) oraz odsetek o równowartości 320,2 mln euro (1 mld 358,4 mln zł).

Resort finansów poinformował ponadto o zawieranych w zeszłym roku operacjach walutowych.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych (tzw. swap IRS w walucie krajowej) miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 27 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2016-2017 r. W wyniku zawartych transakcji o 1,4 mld zł zwiększono koszty 2016 r. i zmniejszono koszty w 2017 r." - wyjaśniono. Podano, że transakcje te zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego, a ich dochodowość była wyższa od kosztu pozyskiwania środków przez MF.

Reklama

Wskazano, że w zeszłym roku zawierano też transakcje "cross currency swap". Polegają one na wymianie kwoty nominalnej w dwóch walutach po tym samym kursie w dniu zawarcia transakcji i w dacie zapadalności oraz na okresowej wymianie płatności odsetkowych kalkulowanych w oparciu o ustalone w dniu transakcji nominał i stałe stopy procentowe dla dwóch walut. Zapadalność zawartych w 2016 r. transakcji wynosiła od 3 do 10 lat.

W wyniku zawartej transakcji resort zamienił 1,8 mld dol. na 1,5 mld euro. Przez okres jej trwania MF będzie raz na pół roku otrzymywało odsetki według stałej stopy w dolarach płacąc odsetki według stałej stopy w euro.

Ministerstwo Finansów zamieniło również 3 mld juanów uzyskanych z emisji na rynku chińskim na euro (400 mln euro) i przez okres trwania transakcji będzie otrzymywać raz w roku oprocentowanie według stałej stopy w juanach, jak również oprocentowanie według stałej stopy w euro.

"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2016 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 2,2 mld euro" - dodano w komunikacie. (PAP)