W środę po godz. 12.30 rozpoczęło się posiedzenie Rady Mediów Narodowych, która ma zająć się m.in. projektem uchwały skierowanej do szefów mediów publicznych, aby rozwiązywali umowy o pracę z byłymi funkcjonariuszami komunistycznych służb PRL.

O propozycji takiej uchwały mówiła niedawno jedna z członkiń RMN Joanna Lichocka (PiS). "W tym tygodniu, mam nadzieję, Rada Mediów Narodowych przyjmie uchwałę, która będzie zobowiązywała, apelowała do szefów mediów publicznych o to, żeby w miarę swoich możliwości i kompetencji rozwiązywali umowę o pracę z ludźmi, o których będzie wiadomo w sposób udokumentowany przez archiwa IPN, że byli funkcjonariuszami komunistycznych służb specjalnych albo współpracownikami" - zapowiedziała w poniedziałek w "Sygnałach Dnia" Lichocka.

Według projektu uchwały, gdyby zwolnienie z pracy b. współpracowników nie było możliwe, RMN zaleca ich przesunięcie na stanowiska, na których nie mieliby wpływu na serwis informacyjny i program w mediach publicznych.

Reklama

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w kwietniu 1997 r. ustawą obowiązek lustracji objął: prezydenta, parlamentarzystów, osoby pełniące kierownicze stanowiska państwowe, sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także szefów mediów publicznych.

Z kolei znowelizowane w 2007 r. przepisy stanowiły, że sprawdzeniu mieli podlegać też m.in. nielustrowani przedtem wszyscy naukowcy i dziennikarze oraz właściciele mediów. W maju 2007 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował m.in. lustrację ogółu dziennikarzy i naukowców (oprócz pełniących funkcje kierownicze).