W Olsztynie dyrektorzy szkół zawodowych oraz przedstawiciele samorządów z powiatów ostródzkiego, braniewskiego, nowomiejskiego i działdowskiego podpisali w środę z marszałkiem województwa umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego. Chodzi o to, by odpowiadało ono zapotrzebowaniu lokalnych przedsiębiorców.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin powiedział PAP, że unijne wsparcie na kształcenie zawodowe jest duże, ale by po nie sięgnąć, trzeba dostosować swoją ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy. "Szkoły muszą nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami tak, by kształcenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie firm" - dodał marszałek.

Unijne dofinansowanie kierowane jest na Warmii i Mazurach do szkół, które szkolą specjalistów w branżach meblarskiej czy turystyki wodnej. Obok produkcji zdrowej ekologicznej żywności to właśnie meblarstwo oraz ekonomika wody są inteligentnymi specjalizacjami regionu, czyli gałęziami, które są jego potencjałem gospodarczym. Unijne dofinansowanie skierowane na kształcenie zawodowe wynosi 90 proc. Resztę kwoty potrzebnej do np. uruchomienia zawodu czy wyposażenia pracowni zawodowych pokrywają samorządy powiatowe.

Unijne wsparcie w wysokości 388 tys. zł otrzymał Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie, który rozpoczyna nabór na nowy kierunek - technik żeglugi śródlądowej. Dyrektor szkoły Henryk Rybacki powiedział PAP, że szkoła nawiązała współpracę z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, która potrzebuje pracowników do obsługi ruchu turystycznego. Absolwenci będą przewozić turystów białą flotą po Pojezierzu Ostródzko-Iławskim, Kanale Ostródzko-Elbląskim, będą także obsługiwać urządzenia hydrotechniczne na szlaku żeglownym kanału. Będą mieli także szanse na znalezienie pracy w obsłudze ruchu turystycznego na statkach Żeglugi Mazurskiej w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, czy na Pojezierzu Augustowskim. Planuje się, że w pierwszym naborze przyjętych zostanie 16 osób.

Kwotę 784 tys. zł unijnej dotacji otrzymał Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku w powiecie nowomiejskim, który będzie kształcić młodzież na dwóch kierunkach - technika informatyka oraz operatora obrabiarek skrawających. Specjalizacje te są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w tym dużych przedsiębiorstw meblarskich i metalowych.

Podobne specjalności będą kierowane do młodych ludzi w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim. Szkoła otrzymała 388 tys. zł unijnego wsparcia.

Powiat braniewski postawił na kształcenie w zawodach technika informatyka i spedytora. Jak powiedział dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie Piotr Danielewicz, Braniewo staje się regionalnym centrum spedycyjnym. Na dostosowanie procesu kształcenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców placówka dostała ponad 503 mln zł wsparcia unijnego. (PAP)

ali/ dym/

(PAP)