Obowiązująca konstytucja nie była "aktem bezalternatywnym"; konstytucja nie jest "kamieniem grobowym" zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas konferencji w Senacie pt. "Konstytucja Solidarności".

"Proponujemy zaakcentować okrągłą rocznicę uchwalenia obecnej konstytucji inaczej. Warto być może po raz pierwszy w taki sposób i w tym miejscu przypomnieć, że obecnie obowiązująca konstytucja nie była aktem bezalternatywnym" - podkreślił Kuchciński.

Jak dodał, uchwalona 20 lat temu konstytucja nie była także aktem, który spotkał się z bezdyskusyjnym poparciem Polaków. "Warto przypomnieć, że za dziełem ówczesnego Zgromadzenia Narodowego opowiedziała się niewiele ponad połowa obywateli Rzeczypospolitej biorącej wówczas udział w referendum. A przecież nie była to frekwencja znacząca" - zauważył Kuchciński.

Podkreślił, że na tle "niezbyt licznej, społecznej legitymacji ówczesnego parlamentu" pojawiały się różne projekty konstytucji: Porozumienia Centrum i innych organizacji.

"Dzisiaj mówimy o ważnym, pewnie najważniejszym obywatelskim projekcie Konstytucji RP przygotowanym przez osoby związane przeważnie z pozaparlamentarną opozycją -Solidarnością" - zaznaczył marszałek Sejmu. Podkreślił, że pod obywatelskim projektem konstytucji zebrano wówczas w krótkim czasie 2 mln podpisów poparcia obywateli.

Marszałek Sejmu uważa, że wartko pochylić się nad zawartymi w tamtym projekcie obywatelskim propozycjami ustrojowymi i społecznymi, nad wizją narodowej wspólnoty i polskiego państwa. "Warto zastanowić się, co w tej wizji ma wartość trwałą, można by powiedzieć - politycznie ponadczasową, a dotąd konstytucyjnie niezrealizowaną, i godna takiej realizacji w przyszłości" - powiedział Kuchciński.

"Konstytucja nie jest przecież kamieniem grobowym zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą, ale raczej jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości, ku lepszemu bardziej sprawiedliwemu i solidarnemu państwu polskiemu" - zaznaczył Marszałek Sejmu.

Obecna Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.; 25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących; 45,89 proc. było przeciw, frekwencja wyniosła 42,86 proc. 16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.