Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 67 senatorów, przeciw był jeden, a 20 wstrzymało się od głosu.

Poprawkę dotyczącą poszerzenia składu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP o przedstawicieli samorządu terytorialnego zgłosił podczas środowej debaty senator PO Bogdan Borusewicz.

W czwartek rano Komisja Kultury i Środków Przekazu nie zarekomendowała tej poprawki; poparła natomiast przyjęcie innej - poszerzającej skład komitetu o przedstawicieli Polonii - jednak Senat ją odrzucił.

Reklama

Senat poparł także inną poprawkę, zgłoszoną przez senatora PiS Jana Żaryna, która dotyczy uzupełnienia preambuły ustawy. Miałoby się w niej znaleźć stwierdzenie dotyczące wkładu, jaki wniosła w odzyskanie przez Polskę niepodległości "generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego". Zdecydował także o przeniesieniu do preambuły zapisu, że "Ojcami Niepodległości uznajemy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego" oraz o dodaniu Ignacego Daszyńskiego.

W wersji zaproponowanej przez Senat preambuła miałaby więc brzmieć: "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń oraz uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego, uchwala niniejszą ustawę".

Reklama

Zgodnie z inną przyjętą przez Senat poprawką, po zakończeniu prac komitetu obchodów, nie później niż do 2022 roku, przyjmuje on sprawozdanie ze swojej działalności oraz przestaje funkcjonować.

Senatorowie nie poparli natomiast poprawek zgłoszonych m.in. przez senatora Borusewicza, który proponował skrócenie czasu działania komitetu obchodów do 2019 roku (w ustawie jego działanie obejmuje lata 2017-2021), a także poprawki senatora Jerzego Czerwińskiego (PiS) wydłużającej czas działania komitetu do 2022 roku.

Ustawa zakłada m.in. powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, realizującego w latach 2017-2021 upamiętnienie wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

"Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, którą przygotował prezydent Andrzej Duda.

Ustawa przewiduje, że do zadań tworzonego komitetu obchodów ma należeć coroczne przyjmowanie planu obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ma on także promować ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości w kraju i za granicą.

W skład komitetu mają wejść m.in. prezydent jako przewodniczący; marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów; ministrowie właściwi ds. kultury, administracji publicznej, spraw zagranicznych, oświaty oraz szkolnictwa wyższego; minister obrony narodowej; pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jako sekretarz komitetu; prezes IPN i szef Kancelarii Prezydenta RP. W komitecie mają także uczestniczyć m.in. przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych.(PAP)