Wojewoda Zdzisław Sipiera w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków powołał prof. Jakuba Lewickiego na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - poinformowała PAP w środę rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Lewicki zastąpił na tym stanowisku Barbarę Jezierską, która pełniła obowiązki od lutego 2016 r. Jej rezygnację ze stanowiska wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przyjął we wtorek. Jego rzeczniczka mówiła wówczas, że Jezierska nie przedstawiła powodów rezygnacji. W komunikacie zamieszczonym na stronie urzędu wojewódzkiego także nie wyjaśniono, dlaczego zrezygnowała ona ze stanowiska.

Jakub Lewicki ukończył konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łączył je ze studiami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1999 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy we wrześniu 2016 r.

Jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury. Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in. prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich.