Pierwotnie władze Gdańska planowały wyłonić projekt modernizacji Drogi Królewskiej czyli Długiej i Długiego Targu w wyniku dialogu konkurencyjnego. Przebudowa miała się zakończyć w połowie 2019 roku. Powołana została ekspercka Rada Programowa przy prezydencie Gdańska oraz ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji reprezentacyjnych ulic Gdańska. Pod koniec ub. roku dwie firmy złożyły swoje koncepcje modernizacji Drogi Królewskiej.

Podczas briefingu prasowego w piątek w Gdańsku przewodnicząca Rady Programowej, architekt Małgorzata Kolesińska poinformowała, że obie prace zostały ocenione jako niezadowalające. „Było nam trudno zaakceptować te projekty” – wskazała.

Członek Rady Programowej, Grzegorz Sulikowski powiedział, że „żadna z dwóch złożonych prac nie spełniła wymagań, które Rada postawiła przed projektem modernizacji Długiej i Długiego Targu”. Tłumaczył, że Rada rekomendowała przystąpienie do konkursu architektonicznego na projekt modernizacji Drogi Królewskiej.

Reklama

Zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak zapowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny, ponieważ „jest to zbyt ważna przestrzeń”. Ogłoszenie konkursu spowoduje przesunięcie modernizacji Drogi Królewskiej o około rok. „Uważamy, że ten czas warto poświęcić po to, abyśmy przez kolejne dziesiątki lat mieli dobrą przestrzeń, z której będziemy dumni i będziemy mogli pochwalić się na świecie” – uzasadniał Grzelak.

Podkreślił, że „to musi być konkurs +głośny+, z odpowiednimi nazwiskami w jury konkursowym, aby zgłosiły się odpowiednie biura architektoniczne”.

Nie wiadomo, kiedy konkurs zostanie ogłoszony. Kolesińska oceniła, że na jego przygotowanie „potrzeba minimum trzech miesięcy”.

Głównym powodem podjęcia działań inwestycyjnych na Długiej i Długim Targu jest zły stan infrastruktury podziemnej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Najstarsze sieci znajdujące się pod tymi traktami pochodzą z 1874 r. Fragmenty Długiego Targu są zniszczone, a na ulicy Długiej przy budynkach są spadki utrudniające swobodne i bezpieczne przemieszczanie się przechodniów.

Modernizacja Drogi Królewskiej zakłada m.in. poprawę stanu ulic i ich nawierzchni, wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie niezbędnych przyłączy, przygotowanie wzorów małej architektury, nasadzenia drzew oraz uporządkowanie funkcjonujących ogródków gastronomicznych.

Grzelak poinformował, że ze względu na przesunięcie modernizacji Drogi Królewskiej, planowane jest rozpoczęcie przebudowy innych ulic na Głównym Mieście. Podał, że w tym roku rozpocznie się rewaloryzacja ulic: św. Ducha, Przędzalniczej, Złotników, Mieszczańskiej i Krowiej. Do 2019 r. modernizowane mają być ulice: Ogarna, Podwale Przedmiejskie, Angielska Grobla, Szeroka, Za Murami i św. Barbary. Wyjaśnił, że po modernizacji ulice będą miały m.in. nową brukowaną nawierzchnię, przebudowaną sieć wodno-kanalizacyjną, uzupełnioną małą architekturę, nasadzone drzewa.

Zapewnił, że dla mieszkańców, restauratorów i Rady Dzielnicy zorganizowane będą spotkania na temat planowanych inwestycji na terenie Głównego Miasta. (PAP)