Rząd Bułgarii sprzeciwia się wyodrębnieniu krajów "peryferii" i "bazy" Unii Europejskiej - oświadczyła w czwartek wicepremier ds. unijnych Denica Złatewa. Planowanie rozwoju UE dwóch czy kilku prędkości jest absolutnie nie do przyjęcia - podkreśliła.

Tego stanowiska przedstawiciele władz Bułgarii będą bronić na najbliższych posiedzeniach instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej - dodała Złatewa.

Wypowiedź bułgarskiej wicepremier dla radia publicznego jest reakcją na scenariusze reform dla UE bez Wielkiej Brytanii, przedstawione w środę w Brukseli przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Jeden z pięciu scenariuszy, który zdaniem unijnych urzędników jest najbardziej realny, zakłada, że kraje chcące współpracować ściślej mogą to robić, nie zmuszając do tego pozostałych. Ten scenariusz zakłada powstanie tzw. Unii wielu prędkości, w której grupy państw mogłyby tworzyć "koalicje chętnych", aby pogłębiać współpracę w wybranych dziedzinach, takich jak polityka obronna, bezpieczeństwo wewnętrzne, podatki czy sprawy socjalne.

Zdaniem bułgarskich władz realizacja tego scenariusza mogłaby utrudnić dostęp kraju do funduszy unijnych.