Marek Kuchciński pracuje nad likwidacją w Polsce zespołu patologii społecznych, które się nazywają postkomunizmem i doskonale pracuje; dlatego będzie miał piękne miejsce w polskiej historii i dzisiaj pozostanie marszałkiem Sejmu - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Pan marszałek Kuchciński pracuje na takiej niwie, którą można najkrócej określić: likwidacja w Polsce tego zespołu patologii społecznych, które się nazywają postkomunizmem i doskonale pracuje" - powiedział Kaczyński podczas środowej debaty w Sejmie nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka.

"I dlatego (Kuchciński) będzie miał piękne miejsce w polskiej historii, i dlatego dzisiaj pozostanie dalej marszałkiem Sejmu" - oświadczył Kaczyński.

Posłowie PiS odpowiedzieli oklaskami na stojąco; gratulowali też wracającemu na miejsce Kaczyńskiemu dobrego przemówienia.