Sejm zdecydował w czwartek o skierowaniu do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu noweli ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Rządowy projekt zakłada zmiany polegające na ułatwieniu dochodzenia wierzytelności, które mają poprawić płynność finansową firm i - tym samym - przeciwdziałać zatorom płatniczym, które są jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego. Projekt przedłożył minister rozwoju i finansów.

Wprowadzono w nim m.in przepisy zwiększające pewność zapłaty należności, które uwzględniają zwłaszcza takie etapy jak: zaciągnięcie zobowiązania, dochodzenie zapłaty, zabezpieczenie roszczenia. Nowe regulacje zwiększą też możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawią skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Projekt stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm", który jest pierwszym etapem realizacji "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.

Według autorów regulacji nieterminowe płatności wobec firm w dużym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencją zaległości płatniczych jest wpadanie przedsiębiorców w +spiralę długów+ wobec swoich partnerów biznesowych (innych kontrahentów), pracowników lub Skarbu Państwa. To z kolei powoduje ograniczanie inwestycji, co negatywnie wpływa na kondycję gospodarki. Firmy nie mają też możliwości łatwego dostępu do danych umożliwiających wiarygodną ocenę wypłacalności dłużnika, a dochodzenie roszczeń przed sądami jest zwykle długotrwałe.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłanka Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej wnioskowała o skierowanie rządowego projektu dodatkowo do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekonywała, że jest to "niezwykle potrzebne", ponieważ przeszkodą do dochodzenia wierzytelności są m.in. zapisy ustawy o ziemi. "Warto, aby wspólnie z Komisją Rolnictwa (...) ten problem przedyskutować, jeśli zależy nam na tym, aby wyszło z Sejmu dobre rozwiązanie" - powiedziała Skowrońska. Według niej ustawa o ziemi nie może być przeszkodą w egzekwowaniu wierzytelności przez mikro i małe przedsiębiorstwa. "Tu nie chodzi o masowy wykup ziemi (...) tylko odzyskiwanie wierzytelności osób, mikro-, małych przedsiębiorców i z tego tytułu (...) ta dyskusja jest potrzebna" - przekonywała.

Posłowie odrzucili jednak takie rozwiązanie, przeciw niemu głosowało 234 parlamentarzystów, za było 179, a 29 wstrzymało się od głosu, a tym samym skierowali rządowy projekt noweli zgodnie z opinią prezydium Sejmu do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Finansów Publicznych. (PAP)