Za nowelą bez poprawek zagłosowało 83 senatorów. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Nowe prawo umożliwi samorządom przekazywanie środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych. Rozwiązanie to - według autorów noweli - wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne, chcą finansować przy drogach krajowych np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych.

Ustawa eliminuje dotychczas istniejące wątpliwości prawne w kwestii dopuszczalności takiej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, w szczególności Skarbem Państwa.

Nowe przepisy dadzą też możliwość ministrowi właściwemu ds. transportu drogowego wydawania bądź rekomendowania wzorców i standardów dot. przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie lub ochrona tych dróg) w formie opracowań, które będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Ta ustawa ma na celu ujednolicenie prowadzenia różnych remontów i prac na drogach publicznych i krajowych, tak aby samorządy miały możliwość współfinansowania i zawierania umów razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o to, aby samorządy mogły pomagać i współfinansować inwestycje. Do tej pory takich regulacji nie było, albo były wątpliwe" - wyjaśnił senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski podczas środowego posiedzenia Senatu.(PAP)