Kancelaria Sejmu w 2017 r. planuje zakończenie budowy ogrodzenia wokół budynków parlamentu od strony ul. Wiejskiej - poinformowała we wtorek podczas posiedzenia senackiej komisji regulaminowej szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Senacka komisja regulaminowa zajmowała się we wtorek budżetem na 2017 r. m.in. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Krajowego Biura Wyborczego. Z udziału w posiedzeniu zrezygnowali senatorowie PO. Przewodniczący komisji Sławomir Rybicki (PO) uzasadnił, że PO kwestionuje legalność podjętej 16 grudnia ub. roku na Sali Kolumnowej decyzji o uchwaleniu ustawy budżetowej.

Z powodu braku kworum głosowania ws. zaopiniowania informacji przedstawionych na senackiej komisji regulaminowej zostały przełożone na środę.

Wiceszef komisji Krzysztof Słoń (PiS), który przejął przewodniczenie obradom, zapytał szefową Kancelarii Sejmu, czy w "świetle wydarzeń i w naszym kraju, i w innych krajach" będą podejmowane projekty poprawy bezpieczeństwa terenu parlamentu i budynków.

Kaczmarska poinformowała, że jeśli chodzi o inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa, w planie jest rozbudowa systemu monitoringu, z którego korzysta Straż Marszałkowska, a także budowa "płotu, ogrodzenia" od strony ulicy Wiejskiej. "Mam nadzieję, że tę inwestycję uda się w roku 2017 zakończyć i nie będzie tu żadnych przeszkód. ani protestów" - zaznaczyła.

Poinformowała też, że budżet Kancelarii Sejmu zakłada dochody na poziomie blisko 1,3 mln zł, a wydatki w wysokości 481,6 mln zł.

Budżet Kancelarii Prezydenta na 2017 r. przedstawiła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Jak mówiła wyniesie on 168,3 mln zł i jest większy od budżetu na 2016 r. o 720 tys. zł. "Jest to związane z przewidzianymi w ustawie budżetowej podwyżkami dla urzędników" - poinformowała minister.

Dodała, że wydatki na inwestycje zostały zwiększone o 4,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosą 6,9 mln zł. "Chcemy kontynuować modernizację w Wiśle, prowadzić inwestycje w ośrodkach prezydenckich np. w Juracie, Pałacu Prezydenckim w ogrodach Pałacu Prezydenckiego" - powiedziała Sadurska.

6 mln zł, czyli o blisko 2,3 mln zł mniej, Kancelaria Prezydenta chce przeznaczyć w 2017 r. na ordery i odznaczenia - poinformowała minister. Jak dodała dzięki wprowadzonej procedurze przetargowej już w 2016 r. Kancelaria Prezydenta zaoszczędziła 700 tys. zł. Wcześniej zamówienia odbywały się "z wolnej ręki" - dodała.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj poinformowała, że budżet KBW w 2017 r. zaplanowano w kwocie 71,4 mln zł i jest on mniejszy o blisko 15 mln zł, niż w roku 2016 r. Jak wyjaśniła, zmniejszenie kwoty wynika z tego, że w ubiegłym roku zakupiono przezroczyste urny wyborcze. W tym roku na dodatkowe urny przewidziano 8,8 mln zł.

131,6 mln zł przewidziano na zadania wyborcze: wybory uzupełniające do Senatu, wybory ponowne, przedterminowe, do nowych rad i uzupełniające, a także referendum ogólnokrajowe.

Tokaj zgłosiła poprawkę dotyczącą uszczuplania budżetu KBW o 1,5 mln zł. Szef KBW wnioskuje, aby kwota ta została zabrana nie z wydatków inwestycyjnych, ale z wydatków celowych na urny wyborcze. "W wydatkach inwestycyjnych są zaplanowane wydatki na zadania informatyczne" - powiedziała. Dodała, że obawia się, iż w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych, zadania te nie będą mogły być zrealizowane.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski poinformował, że planowane dochody Kancelarii na 2017 r. wynoszą 155 tys. zł. Natomiast wydatki budżetowe ustalono na kwotę 179,4 mln zł.

Senatorowie PO opuścili także wcześniejsze posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja odrzuciła wniosek senatorów Platformy, którzy chcieli, aby z uwagi na wątpliwości dotyczące głosowań ustawy budżetowej w Sali Kolumnowej 16 grudnia, zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący budżetów poszczególnych jednostek m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zastępca szefa KPRM Paweł Szrot poinformował, że dochody kancelarii premiera w ustawie budżetowej zaplanowano w wysokości 162 tys. zł. Dodał, że zostaną one uzyskane m.in. z wpływu z najmu i rozliczeń z roku ubiegłego. Natomiast wydatki mają wynieść 133 mln 192 tys. zł. Zaznaczył, że to mniej o 9,2 proc. w stosunku do ustawy budżetowej z 2016 r.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowała budżet kancelarii premiera, administracji publicznej, przeznaczony na wyznania religijne oraz mniejszości etniczne. (PAP)