Reforma edukacji rozpocznie się 1 września 2017 r. - ustalił Sejm uchwalając w środę tuż przed północą przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 229 posłów, 199 było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Odrzucone zostały także m.in. poprawki opozycji zakładające przesunięcie wejścia w życie reformy. PO chciała odroczyć rozpoczęcie reformy do 2025 r., Nowoczesna - do 2022 r., a PSL - do 2019 r.

Zgodnie z uchwaloną wcześniej w środę ustawą Prawo Oświatowe, w miejsce obecnie istniejących szkół powstaną 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe (zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe). Gimnazja zostaną zlikwidowane.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona do nich rekrutacja.

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.