Wchodzące w życie 1 stycznia 2021 r. zmiany radykalnie poprawią sytuację niektórych jednoosobowych przedsiębiorców zawierających umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – a to w związku z przyznaniem im uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Choć zmiana ma doniosły charakter, to jej wprowadzenie polega jedynie na dodaniu do ustawy o prawach konsumenta art. 38a, który nakazuje zastosować wszystkie przepisy dotyczące konsumenta zawarte rozdziale czwartym, dotyczącym prawa odstąpienia od umowy, również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego (więcej na ten temat tutaj >>>>). Dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet czy telefon przysługiwało jedynie konsumentom.

Istota uprawnienia