Jedną ze zmian, jakie wchodzą w życie od pierwszego dnia przyszłego roku, są znowelizowane przepisy o rękojmi, które rozszerzają konsumencką ochronę przed wadami kupionej rzeczy na niektórych przedsiębiorców. Zmiana ta ma na celu wyrównywanie szans drobnych przedsiębiorców w obrocie profesjonalnym z podmiotami o znacznej przewadze ekonomicznej i prawnej.

Czym jest i kto może skorzystać