Od momentu zawarcia nowej umowy pracodawca ma maksymalnie siedem dni na zawarcie – w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK – nowej umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Ma on także obowiązek przeprowadzenia transferu oszczędności zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na ich nowe rachunki PPK w nowej instytucji finansowej. Oczywiście, jeśli uczestnicy PPK tego nie zablokują, powiadamiając na piśmie pracodawcę, że nie wyrażają zgody na transfer środków. Wówczas ich oszczędności pozostaną na „starym” rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli natomiast nie zrobią nic, będzie to oznaczało milczącą zgodę na taki transfer.
Do zmiany instytucji finansowej dojdzie też wtedy, gdy uczestnik PPK zmieni miejsce zatrudnienia. Wówczas nowy podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK, a instytucja finansowa, z którą taka umowa jest podpisywana, utworzyć dla niego nowy rachunek.