Artykuły na temat: "rejestr"

15 stycznia 2020 r.

Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację