Chodzi o prowadzony przez resort finansów Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To system gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami. Oficjalnym celem prowadzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
„Osoby sprawujące kontrolę nad spółkami skarżą się, że ich dane osobowe, w tym także numer PESEL, są publicznie dostępne w sieci” – zaznacza RPO. Wskazuje, że do biura rzecznika wpływają wnioski w sprawie ochrony danych osobowych. Zaznacza się w nich, że jawność rejestru – wynikająca z art. 67 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) – wraz z katalogiem danych przetwarzanych w rejestrze (w tym numerem PESEL) może w dobie nowoczesnych technologii informatycznych zagrażać prywatności.