– Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne okazało się sukcesem, umożliwiając dostęp do prostej procedury małym i średnim przedsiębiorcom. Świadczą o tym dane. Od końca czerwca 2020 r. do początku marca 2021 r. w statystykach sądowych odnotowano już 539 takich postępowań. Tyle firm mogło uratować się dzięki przyjaznym dla przedsiębiorców regulacjom – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zgodnie z jego deklaracjami celem tego rozwiązania jest szybsze i bardziej efektywne zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.