W nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 zaproponowano przedłużenie funkcjonowania tego rejestru do 31 grudnia 2021 r.

Utworzono go w kwietniu 2020 r. na 12 miesięcy. Rejestr prowadzi Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Uzasadniono, że dzięki dalszemu funkcjonowaniu rejestru zwiększy się m.in. kontrola ognisk zakażenia. Możliwa będzie długoterminowa obserwacja chorych po wypisie ze szpitala lub izolatorium, jak również prowadzenie nadzoru nad wynikami leczenia pacjentów z COVID-19 w Polsce i porównanie efektów terapeutycznych uzyskiwanych lokalnie z danymi światowymi.

Koszty prowadzenia rejestru finansowane z budżetu państwa od 10 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. wyniosą 597,2 tys. zł. Ich wysokość oszacowano na podstawie dotychczasowych kosztów utrzymania rejestru.