Praca zdalna do tej pory wiązała się głównie z ochroną przed zakażeniem wirusem COVID-19. W tym roku Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje ją jako sposób na przezwyciężenie kryzysu energetycznego. Jednak zorganizowanie pracy zdalnej dla przedsiębiorcy oznacza związane z tym wydatki. Okresowe przeniesienie miejsca pracy z siedziby firmy do mieszkania pracownika wiąże się z koniecznością dostosowania sprzętu służbowego wykorzystywanego przez pracowników do wykonywania pracy zdalnej, a także rozliczenia się – dla celów finansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych – z pracownikiem korzystającym w ramach tego typu pracy z własnych zasobów w celach służbowych.