Tylko 37 proc. przychodów firm audytorskich pochodziło w ubiegłym roku z ustawowych badań sprawozdań finansowych - wynika z danych opublikowanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Znalazły się one w „Sprawozdaniu z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu za 2021 r.” PANA przekazuje taki raport raz na trzy lata m.in. Komisji Europejskiej.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1302) firmy audytorskie mogą, oprócz badań, m.in. usługowo prowadzić księgi rachunkowe, świadczyć usługi doradztwa podatkowego i inne usługi atestacyjne, prowadzić postępowania upadłościowe i likwidacyjne. Co do zasady tylko nie mogą wykonywać tych usług dla audytowanego podmiotu.
Ze sprawozdania za 2021 r. wynika, że łączne przychody wszystkich firm audytorskich z czynności rewizji finansowej oraz innych usług wyniosły w ubiegłym roku ponad 2,1 mld zł.
Za badania ustawowe audytorzy zainkasowali łącznie ponad 773,6 mln zł (chodzi o ustawowe badania sprawozdań zarówno jednostek zainteresowania publicznego, jak np. spółek giełdowych i banków, jak i nie-JZP). Prawie 75 proc. tej kwoty (577,9 mln zł) trafiło do firm badających JZP i do ich sieci, natomiast 195,7 mln zł do pozostałych firm.
Pozostałe usługi przyniosły spółkom audytorskim ponad 1,3 mld zł, z czego prawie 82 proc. (prawie 1,1 mld zł) przypadło spółkom badającym JZP i ich sieciom, a 246,2 mln zł pozostałym firmom audytorskim.
Sporą kwotę zainkasowały same firmy audytorskie, które przeprowadzają badania ustawowe sprawozdań JZP i firmy audytorskie należące do wspólnych sieci. W 2021 r. łącznie ich przychody wyniosły 1,67 mld zł, w tym:
  • 35 proc. (577,9 mln zł) - stanowiły przychody z ustawowych badań sprawozdań zarówno JZP, jak i nie-JZP,
  • 65 proc. (prawie 1,1 mld zł) - stanowiły przychody z usług rewizji finansowej niebędących badaniem, z usług pokrewnych i innych wskazanych w ustawie o biegłych rewidentach).
Do pozostałych firm audytorskich trafiło łącznie prawie 442 mln zł, z czego 44 proc. to przychody z ustawowego badania.
ikona lupy />
Struktura przychodów firm audytorskich w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe