W 2021 r. NFOŚ nałożył na spółkę karę administracyjną, od której się odwołaliśmy. Na skutek spełnienia wymagań nałożonych przez fundusz kara została zmniejszona do 0,00 zł. Jak zaksięgować to zdarzenie?

Jeśli anulowanie kary miało miejsce w tym samym roku obrotowym, co jej nałożenie, to najrozsądniej jest zaksięgować decyzję anulującą tę karę zapisem ujemnym, tj.: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” (minus), Ma „Pozostałe rozrachunki” (minus).
Jeśli jednak nałożenie kary i jej późniejsze uchylenie (anulowanie) zostało dokonane w rożnych latach obrotowych, to należy ująć to drugie zdarzenie jako pozostałe przychody operacyjne zapisem: Wn „Pozostałe rozrachunki”, Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.
Przy czym jeśli anulowanie kary na skutek tego, że jednostka spełniła warunki do jej nieponiesienia, miało miejsce w kolejnym roku, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, to należy przeanalizować, czy nie mamy w tym wypadku do czynienia ze zdarzeniem po dniu bilansowym. Czyli takim zdarzeniem, które ma miejsce w kolejnym roku, ale potwierdza okoliczności istniejące na dzień bilansowy. Wtedy należy taką decyzję zaksięgować jako zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych.
Podstawa prawna
art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)