Jeśli anulowanie kary miało miejsce w tym samym roku obrotowym, co jej nałożenie, to najrozsądniej jest zaksięgować decyzję anulującą tę karę zapisem ujemnym, tj.: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” (minus), Ma „Pozostałe rozrachunki” (minus).
Jeśli jednak nałożenie kary i jej późniejsze uchylenie (anulowanie) zostało dokonane w rożnych latach obrotowych, to należy ująć to drugie zdarzenie jako pozostałe przychody operacyjne zapisem: Wn „Pozostałe rozrachunki”, Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.