Komitet Standardów Rachunkowości (dalej: Komitet) przyjął Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” (dalej: KSR 15), który obecnie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Będzie stosowany od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. Jednostki mają jednak prawo zastosować KSR 15 wcześniej, wystarczy, że uwzględnią ten fakt we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Dlatego już teraz warto przeanalizować wskazane tam zasady. Zwłaszcza że w jednostkach pojawia się wiele wątpliwości dotyczących ujmowania przychodów ze sprzedaży. Wynika to m.in. z tego, że ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: u.r.) wskazuje definicję przychodów, ale nie zawiera szczegółowych wytycznych związanych z ustalaniem ich wartości i momentu ujęcia w księgach. Problemem jest też to, że zasady rachunkowości - w szczególności zasada memoriału i współmierności, które są kluczowe dla przychodów, nie są w pełni honorowane przez prawo podatkowe. Dlatego w wielu jednostkach przyjmuje się rozwiązania podatkowe, które zniekształcają obraz podmiotu. Z nowym KSR 15 powinno być już księgowym łatwiej, bo wyjaśnia on i podpowiada, jakimi szczegółowymi regułami należy się kierować przy ujmowaniu, wycenie, prezentacji i ujawnieniach dotyczących przychodów. Są jednak pewne zagadnienia, których standard nie obejmuje. [ramka]
Czego nie obejmuje