Autorem artykułu jest Krzysztof Supera, starszy menedżer Zespół Techniczny MSSF Audit & Assurance Deloitte.

Do 28 stycznia 2022 r. RMSR czeka na odpowiedzi na pytania dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych. Z jednej strony jest to okazja do refleksji nad tym, czy MSSF 9 spełnił oczekiwania uczestników rynku. Z drugiej strony koniec 2021 r. jest dobrym momentem, aby podmioty sporządzające sprawozdania finansowe według MSSF dokonały przeglądu swoich polityk rachunkowości i ujawnień do sprawozdań finansowych. Celem takiego przeglądu powinno być zidentyfikowanie ewentualnych pozostałości po nieobowiązującym już Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 39 i zaplanowanie stosownych uzupełnień. Wbrew pozorom w praktyce działania różnych podmiotów można jeszcze spotkać mniej lub bardziej wyraźne ślady po poprzedniku MSSF 9.