Przedsiębiorstwo musi nabywać usługi transportowe. Jakie zapisy powinny się znaleźć w księgach? Chodzi m.in. o zakup usługi dotyczącej transportu środka trwałego.
Transport może dotyczyć zarówno obrotowych składników firmowego majątku (zapasy materiałów i towarów), jak i trwałych (środki trwałe). W przypadku transportu zapasów związane z tą usługą wydatki – w zależności od wyceny tych zapasów – mogą: