Pozwala na to ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Co więcej, zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów można spisać raz w ciągu dwóch lat. Jest to jednak możliwe, jeżeli znajdują się one w strzeżonych składowiskach i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Eksperci wskazują, że warunki te nie są spełnione np. gdy chodzi o towary w placówkach handlowych. Chociaż są one monitorowane, to mają do nich dostęp osoby z zewnątrz.
Kolejny problem może się pojawić przy spisie z natury towarów, gdy nie został przerwany tok działalności. Wprawdzie jest to dopuszczalne, ale z zachowaniem określonych reguł dotyczących przychodów i rozchodów składników majątkowych. Do nieprawidłowości może też dochodzić, jeżeli przy inwentaryzacji nie są sprawdzane np. terminy przydatności do spożycia lub wykorzystania.