różnice kursowe

Podatnik, który uzyskuje przychody, ponosi koszty, udziela pożyczki albo posiada środki w walucie obcej, musi być przygotowany na rozliczenie różnic kursowych.