Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała nowe wskazówki dla audytorów. Czego one dotyczą?

IAASB zwraca uwagę na problem ryzyka nadmiernego zaufania biegłych rewidentów do narzędzi IT wykorzystywanych w swojej pracy. Chodzi tu zarówno o sytuacje, gdy biegły polega na rozwiązaniach stosowanych przez samego klienta, jak i gdy posługuje się własnymi narzędziami wspierającymi proces badania.