Zakładanie i rejestracja

Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowe i zwykłe. Z punktu widzenia prowadzenia rachunkowości interesować nas będą te pierwsze.