Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Wejdzie ono w życie dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i zastąpi dotychczasowe rozporządzenie z 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 435), zgodnie z którym za kontrolę odpowiadał wyłącznie naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Oba rozporządzenia są związane z obowiązującą od 1 grudnia 2015 r. tzw. ustawą IGA (ang. Intergovernmental Agreement, Dz.U. poz. 1712), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego amerykańskie przepisy FATCA (ang. Foreign Act Tax Compliance Act). Polskie instytucje finansowe zostały wtedy zobowiązane do identyfikowania i przekazywania informacji o rachunkach finansowych, które należą do amerykańskich rezydentów. Polski fiskus stał się natomiast odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania tych obowiązków i za przekazywanie informacji swoim amerykańskim odpowiednikom.
Nowe rozporządzenie - jak wynika z jego projektu - ma usprawnić kontrole instytucji finansowych. Będą za to odpowiadać naczelnicy 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych - w uzgodnieniach międzyresortowych